עבר בקריאה ראשונה: סמכויות פיקוח לצורך הגנה על בעלי חיים

16.05.12 קטגוריית: ירוק

הכנסת אישרה ביום שלישי, ה-15 במאי, בקריאה ראשונה (7-0) את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – סמכויות פיקוח), התש"ע–2009, של חברי הכנסת דב חנין, איתן כבל ואורי אריאל. החוק בא להתמודד עם חולשת מנגנון האכיפה הקיים, הדרוש לצורך הגנה על בעלי החיים על פי הוראות חוק צער בעלי חיים, ומקנה סמכויות נוספות לפקחים כדי לוודא שיוכלו להבטיח עמידה בדרישות חוק צער בעלי חיים והתקנות שהותקנו על פיו. בין היתר תתאפשרנה גם ביקורות פתע במתקנים המחזיקים בעלי-חיים – חנויות, משקים ומוסדות אחרים. כך אפשר יהיה להבטיח את מימושם במציאות של הכללים שנקבעו לגבי אופן ההחזקה של בעלי-חיים.

"הגיע הזמן שהוראות ההגנה על בעלי חיים לא יישארו על הנייר אלא ימומשו במציאות", אמר ח"כ חנין. "חוק הפיקוח שאישרנו היום בקריאה ראשונה הוא צעד עצום בכיוון זה. היחס שלנו לבעלי החיים הוא מבחן לאנושיות שלנו כבני אדם".

לקריאת הצעת הצעת החוק