אושר בקריאה ראשונה: גיל הנישואין יוגבל ל-18

18.06.12 קטגוריית: חברה וכלכלה

ביום שני, ה-18 ביוני, עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק שיזם ח"כ דב חנין, יחד עם ח"כים נוספים, להגבלת גיל הנישואין לגיל 18. כיום, חוק גיל הנישואין משנת 1950 קובע את גיל 17 כגיל מינימאלי לנישואין. קביעה זו אינה עולה בקנה אחד עם נורמות בינלאומיות מקובלות ועם התפתחויות במשפט ובמחקר הנוגע לנישואי קטינים.

הצעת החוק מבקשת להעלות את הגיל המותר לנישואין ל18. על פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, עד גיל 18 כל אדם נחשב ילד. החוק הנוכחי אפשר למעשה חיתון ילדים וילדות, בטרם אפילו סיימו את לימודיהם וזכו לאפשרות להשתלב במעגל התעסוקה. העלאת הגיל המותר בחוק מתקנת את העוול הזה.

ח"כ חנין: "באיסורה על נישואי בוסר שולחת הכנסת היום מסר חשוב להגנה על קטינים וקטינות. הגבלת גיל הנישואין לגיל 18 הינה הכרחית על מנת להגן על צעירים ובעיקר צעירות, מפני נישואין בכפייה שבמקרים רבים כרוכים בפגיעה בריאותית, פיזית ונפשית, וכן בפגיעה בזכותן להתפתחות תקינה, לחינוך הולם ובכך גם באפשרויותיהן להשתלב במעגל התעסוקה".

תופעת נישואי קטינים מהווה פגיעה חמורה בזכויות היסוד של הקטין, ובראשון הזכות להיכנס בברית הנישואין תוך הסכמה חופשית. עיקר קורבנות התופעה הן נערות צעירות, אותן משיאים תוך לחץ של משפחתן וסביבתן ולמעשה בכפיה. נישואי בוסר כרוכים לרוב בפגיעה בריאותית, פיזית ונפשית, בקטינים ובעיקר בקטינות, ופעמים אף בניצול. מקטינות נשואות נשללת פעמים רבות הזכות לחינוך. הריון ולידה בגילאים צעירים מסכן את בריאותן, החובות והאחריות הנובעים מקשר הנישואין פוגעים לעיתים בבריאותן הנפשית של הנערות ועוד.

אשר על כן, לחוק זה חשיבות רבה ביותר, נוכח המסר שיש בה לציבור הרחב כי נישואי קטינות הוא דבר פסול ולא רצוי, והשפעתה על ממדי תופעת נישואי קטינות בחברה. כמו כן תסייע החקיקה במילוי חובותיה של מדינת ישראל על פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 11,747 נשים מתחת לגיל 18 התחתנו בישראל בשנת 2011. בין השנים 2000 עד 2009 התחתנו בישראל 19,863 נערות בגיל 18, 15,020 נערות עד גיל 17, ו כ 2,548 נערות התחתנו עד גיל 16.