הצעת חוק: מניעת ייצוא בלתי מבוקר של גז

19.06.12 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

ביום שני, ה-18 ביוני, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המגבילה את ייצוא הגז מישראל. הצעת החוק של ח"כ דב חנין נוסחה על ידי 'אדם טבע ודין', וחתומים עליה חברי כנסת נוספים ובהם דוד אזולאי, עמיר פרץ, יוחנן פלסנר, רחל אדטו, שלמה מולה איתן כבל ועוד.

מטרת החוק היא להבטיח כי מאגרי הגז של ישראל ישמשו ויישמרו לצרכים של מדינת ישראל למשך 50 שנה. לדברי ד"ר אריה ונגר, ראש תחום אנרגיה ב'אדם טבע ודין', משך זמן זה, בן שני דורות, מחלק את משאב הגז בצורה צודקת יותר בין הדור הנוכחי והדור הבא, והוא מאפשר גם וודאות גדולה יותר בתכנון הפיתוח של משק החשמל, היות ואורך החיים של תחנות כוח הוא כ-50 שנה. אופק תכנון זה דרוש גם לפיתוח התעשייה ולפיתוח פרויקטים בתחבורה.

הצעת החוק מחייבת את שר האנרגיה והמים לבצע הערכה של עתודות הגז שניתן להפקה ולשימוש במאגרים המוכחים של מדינת ישראל (אלו שהוכרזו עפ"י חוק הנפט כתגלית), והערכה של התצרוכת החזויה בחמישים השנים הבאות של מדינת ישראל. על השר לקבוע בתכנית הוראות שיבטיחו כי הכמות הדרושה למדינת ישראל על פי התחזית תישמר לצרכיה. רק אם גודל העתודות המוכחות גדול מתחזית הצריכה ניתן יהיה לייצא את הכמות העודפת. יש לציין כי ע"פ הצעת החוק, התכנית הראשונה תוכן שנה מיום אישור החוק ועד אז תוקפא כל אפשרות לייצא גז.

ח"כ דב חנין: "משאבי הגז במימי ישראל צריכים לשמש את המשק הישראלי. כבר היום מובטחים לטייקוני הגז רווחי עתק אסור לאפשר להם רווחים נוספים לייצוא כל עוד לא מובטחים צרכי המשק בישראל. אין שום סיבה שאזרחי ישראל ישלמו יותר על חשמל ושנמשיך לייבא פחם יקר ומזהם כאשר אפשר להעביר את ייצור החשמל וגם את התעשייה לגז ישראלי זול.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "על ממשלת ישראל חלה החובה המוסרית לדאוג לכך שגם הדורות הבאים ייהנו ממאגרי הגז לשם הפקת אנרגיה פחות מזהמת. סחר בגז מבלי לדאוג לרווחת ילדינו יפקיר את בריאותם ויחטא לתפקידה של המדינה לשמור על האוצרות הטבעיים השייכים בראש ובראשונה לציבור. שימוש בגז לצרכי ישראל יאפשר בעתיד חלון הזדמנויות למעבר משק האנרגיה הישראלי למשק אנרגיה בר-קיימא המבוסס על אנרגיות מתחדשות וחסכון באנרגיה".