הוגש: חוק החזרת סמכויות התכנון בגדה לפלסטינים

04.06.12 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ דב חנין וסיעת חד"ש הגישו ביום שני, ה-4 ביוני, את תשובתם לחוק הסדרת ההתנחלויות של הימין: חוק החזרת סמכויות התכנון בגדה לפלסטינים. בהצעת החוק לביטול סמכויות בעניין תכנון ובניה בגדה המערבית נכתב: " החל מיום תחילתו של חוק זה לא תפעיל רשות ישראלית סמכות בענייני תכנון ובניה ולא תקבל החלטות בעניינים כאמור, באזור ובשטחי המועצה הפלסטינית".

לדברי ח"כ דב חנין: "ממשלת ישראל מנהלת בשטחי c מדיניות תכנון מפלה, גזענית ונוגדת את הדין הבינלאומי. בעוד שהתנחלויות חדשות נבנות באין מפריע ובתמיכה ממשלתית, הכפרים הפלסטינים סובלים ממדיניות של חנק תכנוני והריסות, מדיניות שכל מטרתה – דחיקתם מהאזור על מנת לספחו. הממשלה מעוניינת לקבוע עובדות בשטח, באמצעות הימנעות מתכנון והריסה מוגברת, אשר יסכלו את היתכנות הקמתה של המדינה הפלסטינית במסגרת הסכם שלום".

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק:

בשנת 2011 אישר שר הביטחון את התחלת בנייתן של לפחות 1,850 יחידות דיור בהתנחלויות. בניגוד לכך מתוך 1,426 בקשות להיתרי בנייה שהגישו פלסטינים תושבי אזור C בשנים 2007-2010, אישר המינהל האזרחי רק 106 בקשות והנפיק 64 אישורים.

מדיניות האכיפה באזור, גם היא סלקטיבית ומפלה – על אף שמספר המתנחלים באזור הזה, המשתרע על פני כ-60% מהגדה, כפול ממספר התושבים הפלסטינים, מספר התיקים שנפתחו נגדם בגין בנייה לא חוקית אינו מגיע לשליש ממספר התיקים שנפתחו נגד הפלסטינים.

מנתונים אלה עולה כי מנגנוני התכנון משמשים את ממשלת ישראל ככלי להעמקת הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ולדחיקת התושבים הפלסטינים מן האזור.

בשנת 1971 הופקעו מן הועדות הפלסטיניות המקומיות, סמכויות התכנון אשר הועברו באמצעות צו צבאי (מס' 418) למנהל האזרחי. החלת דיני תכנון ובנייה ישראלים באמצעות צווים צבאיים בתחומי השטחים הכבושים מנוגדת לחוק הבינלאומי ופוגעת קשות בזכויות התושבים בשטחים אלו. אשר על כן מוצע לבטל באופן מיידי את החלת הדינים הללו.