החמרת הענישה על העסקת 'מסתננים' – ייבוא של מידת סדום

25.07.12 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

בערב האחרון למושב הקיץ, יום רביעי, ה-25 ביולי, אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק להחמרת ענישה על העסקת "מסתננים". חברי הכנסת אופיר אקוניס ומירי רגב הביעו את רצונם להחזיר את החוק בקריאה השנייה והשלישית לגרסה המקורית שלו הכוללת גם איסור הלנה.

ח"כ דב חנין הביע במליאה מחאה חריפה כנגד החוק: "החוק הזה הוא חוק רע. בדרום ת"א ובמקומות נוספים בהם מתגוררים מבקשי החיים ישנה מצוקה אמיתית, של מבקשי החיים וגם של התושבים הוותיקים. אך עם המצוקה יש להתמודד בעזרת פתרונות אמיתיים. אופיר אקוניס ומירי רגב רוצים להטיל עונשי מאסר כבדים על מי שמעסיק או משכיר דירה ל'מסתננים'. אני רוצה להזכיר לכם באיזה מקום אסור היה להלין זרים. למקום הזה קראו סדום. אתם מציעים לייבא לישראל את מידת סדום.

"כאשר גם משרד החוץ קובע שאי-אפשר לגרש מבקשי חיים מאריתראה או מצפון סודן – איך אפשר למנוע מהם עבודה? ממה רוצים שהם יחיו? למה דוחפים אותם לעבריינות? גם המשטרה כבר הבינה שהגישה הזו לא מקדמת את ההתמודדות והפתרון לבעיות החמורות שישנן.

"הדבר הזה מנוגד לכל הערכים של המסורת היהודית, והאנושית. אנשים שבורחים לכאן כי הם מבקשים לעצמם חיים. הלוואי שהפליטים יוכלו לחזור לארצותיהם אך כל עוד לא ניתן, המידה האנושית היא להתייחס לאדם כאדם, במצוקתו ובכאבו ולא להתייחס אל אדם כמפגע".