על רקע התקיפות הגזעניות: דב הגיש הצעת חוק מקיפה למאבק בגזענות

04.03.13 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

הצעת חוק איסור פרסום גזעני, הסתה לגזענות ורישום גזעני במסמכי תאגיד נועדה להרחיב את הכלים המשפטיים להתמודדות עם גילויי הגזענות בישראל. על ההצעה חתומים עליה חתומים דב חנין, מיקי לוי, שמעון סולומון יאסו, פנינה תמנו-שטה, עדי קול, מוחמד ברכה, חנא סוייד, עפו אגבאריה, נחמן שי ומיכל רוזין. 

בשנים האחרונות עדה החברה הישראלית לגידול מדאיג בגילויי הגזענות וההסתה לגזענות. גידול זה קשור בטבורו לגיוון בפניה של החברה הישראלית ולהחרפת המתחים בין קהילות, מגזרים וקבוצות אוכלוסין. תופעות אלו מקבלות ביטוי בהפליה לרעה של קבוצות שונות, בהדרה של החברים בהן ובהתבטאויות קשות המסיתות כנגד קבוצות אלה וחבריהן, משפילות ומבזות אותם. לאחרונה הגיעו גילויי  הגזענות לכדי פגיעה של ממש בשלומם ובביטחונם של אזרחים, תושבים ומהגרי עבודה.

עד כה עיקר ההתייחסות לתופעת הגזענות הופיע במסגרת הוראותיו של חוק העונשין. במשך השנים נעשה שימוש מועט ביותר בכלי משפטי זה על מנת למגר גילויי גזענות והסתה לגזענות מתוך החשש מניצול כלי המשפט הפלילי לצורך התמודדות עם מעשים החוסים, כביכול, בצלו של חופש הביטוי. בנוסף הדרישה כי כתב אישום בעבירות ההסתה לגזענות יוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה והדרישה להוכחת יסוד נפשי של כוונה להסתה לגזענות הציבו מכשלה משמעותית בפני הפיכת הוראות חוק העונשין לכלי יעיל למניעת גילויי גזענות.