הקרב על הגז חוזר לכנסת

13.11.13 קטגוריית: כללי

בשבוע הבא: הממשלה והכנסת יצביעו על הצעת החוק של ח"כ חנין לשמירת עתודות הגז               

הצעת חוק 'עצמאות אנרגטית לישראל', שיזם ח"כ דב חנין ועוד כעשרים חברי כנסת, אוסרת על ייצוא גז, כל עוד לא הובטחה שמירה של כמויות גז מספיקות למדינת ישראל ל-50 השנים הקרובות לכל צרכי המדינה לרבות חשמל, תעשייה ותחבורה.

ח"כ דב חנין יעלה יעלה ביום ראשון הקרוב (ה-17.11) את הצעת החוק עצמאות אנרגטית לישראל –  לשמירת עתודות הגז. ההצעה תעלה גם להצבעה במליאת הכנסת ביום רביעי ה-20.11. על הצעת החוק שנוסחה על ידי 'אדם טבע ודין' חתומים למעלה מ-20 חברי כנסת נוספים ובהם ח"כ שלי יחימוביץ, ח"כ אבישי ברוורמן, ח"כ מיקי רוזנטל, ח"כ מאיר שטרית, ח"כ דב ליפמן ועוד. הצעת החוק תובא למליאת הכנסת על רקע החלטת בג"צ לפיה הזירה שבה יש לדון בסוגיית ייצוא הגז היא הזירה הפוליטית.

מטרת החוק היא להבטיח כי מאגרי הגז של ישראל ישמשו ויישמרו לצרכים של מדינת ישראל למשך 50 שנה. הצעת החוק מחייבת את שר האנרגיה והמים לבצע הערכה של עתודות הגז שניתן להפקה ולשימוש במאגרים המוכחים של מדינת ישראל (אלו שהוכרזו עפ"י חוק הנפט כתגלית), והערכה של התצרוכת החזויה בחמישים השנים הבאות של מדינת ישראל. על השר לקבוע בתכנית הוראות שיבטיחו כי הכמות הדרושה למדינת ישראל על פי התחזית תישמר לצרכיה. רק אם גודל העתודות המוכחות גדול מתחזית הצריכה ניתן יהיה לייצא את הכמות העודפת.

יש לציין כי ע"פ הצעת החוק, התכנית הראשונה תוכן שנה מיום אישור החוק ועד אז תוקפא כל אפשרות לייצא גז.

ח"כ דב חנין (חד"ש): "רוב חברי הכנסת  הצטרפו לדרישה להביא את סוגיית ייצוא הגז לדיון והכרעה בכנסת. זוהי סוגייה בעלת משמעויות עצומות ואסור להכריע בה מאחורי דלתיים סגורות, בהחלטות ממשלה בלבד, בהליכים שאינם גלויים לציבור. חתימה עכשיו על הסכמי ייצוא הגז תהיה שגיאה מכל הבחינות. כלכלית, זה יגרום לעליית מחירי הגז לתעשייה ולייצור החשמל בישראל, עלייה שתגולגל על אזרחי ישראל, וסביבתית – ההחלטה תפגע במעבר לתהליכי ייצור נקיים יותר ותגרור עלייה בזיהום האוויר ופגיעה בבריאות הציבור. ביום רביעי הבא תינתן הזדמנות לחברי הכנסת להוכיח באיזה צד הם עומדים – עם הציבור הישראלי או עם טייקוני הגז״.