סיכום חקיקה מושב הכנסת האחרון

03.09.14 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, כללי, שלום ודמוקרטיה

במקביל למאבק הפוליטי שניהלנו נגד הגזענות והמלחמה, הקדשנו במושב הכנסת שהסתיים בראשית אוגוסט מאמצים גדולים לפעילות חקיקה.

הקדישו רגע לעיון בדו"ח החקיקה שלנו על מושב הכנסת האחרון.

العربية بعد العبرية، ערבית לאחר העברית

חוקים שהעברנו סופית (בקריאה שנייה ושלישית):

1.זכאות לתגמול לניצולי שואה שעלו לארץ לאחר שנת 1953– החוק מתקן את העוול שנגרם עד היום לניצולי שואה כך שמבטל את האפליה לגבי מי שעלה אחרי שנת 1953 . הצעת חוק פרטית שקידמנו באמצעות השדולה למען ניצולי השואה שאני יו"ר משותף שלה אומצה ע"י הממשלה והפכה לחוק.

2. החוק להקמת קרן מרווחי הגז לטובת מטרות חברתיותהצד המשלים למאבק העיקש שניהלנו על חלקו של הציבור מהכנסות  הגז ומשאבי הטבע בכלל. החוק הזה מבטיח שההכנסות הגז לא ייבלעו בבור הכללי של תקציב המדינה, אלא יושקעו באמת במטרות חברתיות. בסופה של דרך ארוכה החוק עבר כהצעה ממשלתית.

3. אחרי מאבק ממושך עבר סופית החוק שיזמתי אשר מחייבייצוג משפטי בדיונים בעניין החזקת אסירים בבידוד. בתי הסוהר הם החצר האחורית של החברה ותאי הבידוד הם הפינה הבעייתית ביותר בתוכם. מחקרים מראים שבידוד בכלא יכול ליצור תגובות פסיכוטיות ופגיעה נפשית ארוכת טווח. למרבית הצער, קיימת אצלנו אינפלציה בהכנסת אסירים לבידוד והחזקתם כך במשך תקופות ממושכות. חובת הייצוג, שעוגנה עכשיו בחוק, תתרום לצמצום הבידוד למצבים חיוניים באמת. אמשיך להיאבק בנושא הזה: זכויות האדם לא יכולות לעצור בשערי הכלא.

4.שריון מקום לנשים ברשימות לרשויות המקומיותחוק שקידמתי בשת"פ עם חה"כ יפעת קריב, עליזה לביא וחנין זועבי קובעת שרשימה בבחירות מקומיות ששליש ממועמדיה הן נשים תקבל מימון בחירות מוגדל. עוד צעד לפירוק חסמי הכניסה המונעים מנשים להשתלב בעמדות מובילות בשלטון המקומי ובפוליטיקה בכלל.

 5. איסור על הפלייה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית במערכות החינוך. חוק זה, שיזמתי עם חברי לסיעת חד"ש וח"כים נוספים, הוא החוק הלהט"בי הראשון שעבר בפועל בכנסת הנוכחית.

 6.תיקון לחוק צער בעליחיים שמעניק כלים חדשים לאכיפתו. החוק החדש מאפשר למפקחים ממשלתיים להיכנס לכל מקום (למעט מקום מגורים) כדי לבצע ביקורות ולוודא שהוראות החוק מתקיימות. החוק מוסיף סמכות לדרוש מסמכים, לעשות מדידות, לקחת דגימות ועוד. סמכויות הפיקוח והאכיפה שנוסחו לפני שני עשורים הוחלפו בהוראות מודרניות המתאימות למאה העשרים ואחת. נעשו גם שיפורים בהוראה המאפשרת לארגונים להגנת בעלי-חיים לבקש צווי מניעה נגד התעללות. תנו לחיות לחיות ליוותה את הצעת החוק וקידמתי אותו יחד ע"ם ח"כ איתן כבל.

 7.  העלאת גיל הנישואין – הייתי היוזם הראשון של החוק הקובע כי גיל הנישואין בישראל יועלה ל-18. ניהלנו עליו מאבק קשה לאורך שנים. בקדנציה הקודמת הקואליציה הצליחה אפילו להפיל את ההצעה שלי בהצבעה במליאה. לא ויתרנו ובסופו של דבר הצלחנו. תופעת נישואי קטינים מהווה פגיעה חמורה בזכויות היסוד של הקטין, ובראשן הזכות להיכנס בברית הנישואין תוך הסכמה חופשית. עיקר קורבנות התופעה הן נערות צעירות, אותן משיאים תוך לחץ של משפחתן וסביבתן ולמעשה בכפיה.

8.חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)  – מקנה להורים לילדים-עם-מוגבלות זכות לימי חופשה נוספים ובנוסף לשעות היעדרות כדי לסייע לילדים.  את הטיפול בנושא הזה התחלתי עוד בקדנציה הקודמת בעקבות פניות הורים שסיפרו לי על קשייהם. יחד עם ח״כ אורי מקלב.

9.החלת חוק חופש המידע וחובות השקיפות על אגודות ספורט. יחד עם ח"כ יריב לוין.

10.חוק המגדיר עבירה של הטרדה מינית בידי בעל תפקיד ציבורי, גם כשאין התנגדות פעילה של המוטרד/ת בגלל ההיררכיה, התלות והמרות בסיטואציה.  יחד עם ח"כ מיכל רוזין

11. העלאת גובה הפיצוי בגין הטרדה מינית עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ מיכל רוזין

12.יום שבתון בשכר ביום הבחירות המקומיות. בחירות לשלטון מקומי חשובות לא פחות מבחירות ארציות. בשני המקרים חשוב לעודד השתתפות מכסימלית בבחירות, ומחקרים מראים שיום שבתון תורם לכך. הצעת החוק הפרטית שלנו האיצה הצעת חוק ממשלתית ואוחדה עימה לחוק.

13. חוק המבטל אפליה לרעה של יתומים חרדים – הצעת שנולדה במסדרון הכנסת, כשפגשתי בחור חרדי, יוסף סגל, שסיפר לי על כך  שהוא התייתם לפני עשר שנים אבל כשהגיע לגיל 18 הפסיק לקבל את קיצבת השארים מהביטוח הלאומי, שיתומים אחרים  מקבלים אותה עד גיל 20. יחד עם ח"כ ניסים זאב.

14. חוק קידום התחרות בענף המזון- בין היתר באמצעות מניעת ריכוזיות גיאוגרפית והגברת התחרות האזורית, ובאמצעות הטלת חובה על קמעונאי גדול לפרסם באינטרנט את מחירי המצרכים שהוא מוכר בכל חנות מחנויותיו, באופן שיאפשר השוואה עדכנית שוטפת של מחירי סל המצרכים. יחד עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ נחמן שי.

15. חישוב מס נפרד לבני זוג בעסק משותף – החוק מחליף את ההסדר הקיים הקובע שניתן לבקש חישוב מס נפרד לבני זוג רק במצבים שבהם אין תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, באופן שבו יתאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ משה גפני.

16. חוק המעביר כספים ורכוש של נספי שואה שלא אותרו לסיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך.  יחד עם ח"כ מירב מיכאלי.

17. שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3) – הטלת חובה על מעסיקים ציבוריים לאסוף ולפרסם נתוני שכר לפי מין כדרך להתמודד עם פערי השכר המגדריים הקיימים אצלנו. עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ עליזה לביא.

18. ביטול מאסר חייבים בהוצאה לפועל– חוק זה מבטל את המאסר כאמצעי לגביית חובות בהוצאה לפועל, פרט למאסר בשל חוב מזונות. לצד זאת, החוק מגדיל את אמצעי הגביה שעומדים לרשות הזוכה. עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ מרב מיכאלי.

19. חוק הטבות לניצולי שואה – מרחיב את ההטבות הניתנות לניצולי שואה יוצאי מחנות ריכוז וגטאות. עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ חיים כץ.

20. חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 19) – מרחיב את ההטבות הניתנות לנכים אלה. עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ דוד צור.

21. איסור הפליה מחמת גיל– איסור על הפליה מחמת גיל בהספקת מוצר או שירות ציבורי, במתן הכניסה למקום ציבורי או במתן שירות במקום הציבורי וקביעה שאפליית חולה מטעמי גיל הנה עבירת קנס וגם עוולה אזרחית. עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ אורית סטרוק.

22.הוספת אחות מוסמכת לוועדת האתיקה המוקמת ע"פ חוק זכויות החולהעם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ שולי מועלם-רפאלי.

23. חוק השאלת ספרי לימוד התיקון קובע כי כל בית ספר יהיה חייב להפעיל תכנית השאלת ספרי לימוד. עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ עמרם מצנע.

הצעות חוק שהעברנו בקריאה ראשונה:

24. הצעת חוק שקיפות בהתנהלות חברות הדיור הציבורי –  שקידמתי בשיתוף פורום הדיור הציבורי נועדה ליישם את עקרון חופש המידע ולהתמודד עם פניות רבות מצד דיירי הדיור הציבורי המלינים על חוסר במידע הנוגע לזכויותיהם והיעדר נגישות למידע זה. הצעת החוק מטילה את האחריות למסירת המידע על החברה לדיור ציבורי ומחייבת את החברות לדיור ציבורי לשלוח לשוכרים דיווח רבעוני על התשלומים ששילמו וההחלטות שהתקבלו בעניינם במהלך תקופה זו, לרבות אופן תקיפת החלטות אלה. כמו כן, הצעת החוק מחייבת מסירת מידע לכל מי שמבקש לקבל סיוע בשכר דירה, לרבות מסירת מידע אם הוא זכאי לדיור ציבורי ואם כן, מה יהא מקומו ברשימת ההמתנה.

25. סיוע ריאלי בשכר דירה– הצעה שקידמתי יחד עם ח"כ אורלי לוי אבקסיס הקובעת כיאדם שהוכר כזכאי לדיור ציבורי יקבל, בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה, סיוע בתשלום שכר דירה, בגובה שכר דירה ריאלי. כלומר, הסכום שהיה משולם עבור השכרת הדירה הציבורית אילו היתה מוצעת להשכרה בשוק החופשי, בקיזוז דמי השכירות שהיה משלם הזכאי בפועל עבור הדירה הציבורית.

26. חוק ההגנה על זכויות המוסיקאים בישראל–הצעת חוק שקידמתי יחד עם ח"כ עמרם מצנע (התנועה)בעקבות פניות אלי בנושא, ההצעה תגביל את חוזי האמנים מול המפיקים וחברות התקליטים לתקופה של 7 שנים, שבסיומה יוכל האמן לעזוב את המפיק או החברה מבלי לשלם קנסות כבדים, וזאת בניגוד לנהוג כיום.

הצעות חוק שהעברנו בקריאה טרומית:

27. פינוי פיצוי לתושבי כפר שלם –מאבק שאני מלווה שנים רבים. העברנו בקריאה טרומית את ההצעה המסדירה פתרון למצוקה המתמשכת של תושבי כפר שלם וקובעת מערכת להסדרת הפינוי והשיקום שלהם. תושבי כפר שלם אינם פולשים אלא אזרחים שהמדינה שלחה אותם, את הוריהם ואת הורי הוריהם, להתיישב בכפר. החוק מציע מנגנון מאוזן וצודק לפינוי שטחי הכפר תוך הבטחת יכולתם של המפונים לקבל פיצוי שיאפשר להם דיור ראוי אחר.

28. דיור חלופי לתושבי גבעת עמל -הצעת החוק קובעת כי תושב מתחם גבעת עמל בתל-אביב-יפו שהחזיק בנכס לפני 1961 או תושב שמלאו לו 21 שנים שנולד במתחם השכונה ומחזיק בה נכס, יהיה זכאי לדיור חלופי שווה ערך בעד פינוי הנכס שבו התגורר. העברת הצעת החוק בקריאה הטרומית היא מסר חשוב שהכנסת לא תמשיך לעמוד מן הצד כאשר תושבים מנושלים מבתיהם לטובת רווחי ענק של טייקונים. הגיע הזמן לפתור את בעיית גבעת עמל באמצעות פיצוי הוגן שיאפשר לדיירי השכונה דירות במקום הבתים שהם מפנים.

29. העדפה במרכזי הרשויות המקומיות לעסקים בבעלות נשים עם ח"כ עליזה לביא.

30. הצעת חוק המבטלת את אפליית העובדות העצמאיות בדמי לידה, יחד עם ח"כ עליזה לביא.

31. ייצוג הולם לנשים בכל הוועדות הציבוריות הפעילות ברשויות המקומיות– יחד עם ח"כ עליזה לביא.

32. הצעת החוק הקובעת שקיצבת הכנסה לאשה ולילדים תפסיק להיות משולמת לחשבון בן זוגה דווקא. התשלום לחשבון הגבר היה אפליה חוקית וגם הסדר פוגעני. במיוחד במצבי פרידה או אלימות, תלות כלכלית של האשה בגבר היא אבסורדית ואפילו מסוכנת (מדוע צריכה אישה מוכה לבחור בין איבוד קצבה להמשך חיים עם גבר מכה?). יחד עם חה״כ עליזה לביא וזהבה גלאון.

33. אחריות אישית על מנהלי תאגידים בגין התעללות בבעלי חייםכולנו הזדעזענו מתחקירי ״אדום-אדום״ וזוגלובק, אבל מאחורי התמונות המזעזעות עומדים שיטה ואינטרסים כלכליים. הענשת הש.ג. לא תפתור את הבעיה. חייבים להגיע למקבלי ההחלטות בצמרת ולהטיל עליהם אחריות אישית. הצעת החוק מוסיפה גם עבירה של רשלנות שמביאה לפגיעה קשה בבעלי חיים.  יחד עם ח״כ עמרם מצנע.

34. הצעת חוק המחייבת עמותות ורשויות לעקר כלבים וחתולים הנמסרים לאימוץ.המהלך מכוון להפחית את מספר בעלי החיים הנטושים והסובלים סביבנו.   יחד עם ח"כ איתן כבל.

35.הצעת חוק המחייבת חברות המפעילות מוקדים טלפוניים לספק מענה אנושי תוך 3 דקות מרגע ההתקשרות. עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ איתן כבל.

 36. הצעת חוק המחייבת מועדוני לקוחות להודיע מראש על כל שינוי בהטבה שהמועדון מציע וכן להציע הטבה חלופית שווה ערך. עם קבוצת ח"כים בהובלת ח"כ איתן כבל.

37. העסקה ישירה של עובדי הוראה– קביעה בחוק שכלל עובדי ההוראה יועסקו במישרין על ידי משרד החינוך או הרשויות המקומיות. יחד עם ח"כ שמעון אוחיון.

קצרה היריעה מלפרט כאן את הפעילויות האחרות שלנו, החל מליווי מאבקים ציבוריים וכלה בפעילות השוטפת בוועדות הכנסת ובמליאה. ובכל זאת כמה מילים על כמה מתחומי המאבק העיקריים:

 • את מושב הקיץ התחלנו בסימן המאבק להעלאת שכר המינימום. העלאת שכר המינימום ל-30 ש״ח לשעה חיונית כדי להתמודד עם התופעה המתרחבת של המון עובדים עניים וכדי לצמצם את הפער החברתי המעמיק כאן. השכר הנמוך בישראל הוא בעיית הבעיות בתחום החברתי: במרבית המגזר הציבורי הוא נמוך במיוחד. במגזר העסקי הוא מפגר בהרבה אחרי העלייה בפריון העבודה. ובכלל, השכר הריאלי בישראל נמוך בהשוואה למדינות המפותחות האחרות. לכן – גם כשמדברים על עלות שכירת דירה וגם כשמדברים על מחיר הקוטג׳ – חלק מרכזי מהבעיה נמצא בתחום השכר, וחלק מרכזי מהפתרון נמצא בהעלאתו.

מאז יצאה הקריאה לעלות את שכר המינימום ל-30 ש"ח לשעה הצטרפו אליה המונים ברשתות החברתיות. 64 ח"כים מהאופוזיציה ומהקואליציה חתמו על הצעת החוק. יש רוב בציבור ויש רוב בכנסת בעד הדרישה הפשוטה והצודקת הזו. אבל מולנו ניצבת ממשלה קפיטליסטית קיצונית, המקדמת את העמקת הפערים החברתיים והקטנת ההוצאות החברתיות למינימום האפשרי. נמשיך לפעול כדי לשכנע יותר ויותר חלקים מהחברה הישראלית להצטרף אלינו ולתקן את העוולה החברתית הגדולה הזו.

 ניוזלטר אוגוסט 2014 מינימום

 • בתחום הדיור המשכנו בניסיון להדוף יוזמות גרועות ופופוליסטיות של הממשלה, ונאבקנו נגד רפורמות אנטי חברתיות ואנטי סביבתיות שבמסווה של פתרון למצוקת הדיור מבקשות ליצור עוד ועוד מסלולים עוקפי תכנון לנדלניסטים. ומה בעניין ההבטחות ששמענו שבפרוייקטים האלה יהיה דיור חברתי וציבורי? 0 דירות כאלה נבנו בוד"לים ו-0 דירות כאלה ייבנו בותמ"ל. נאבקנו גם נגד תכנית מע"מ 0. אם כבר מוציאים מיליארדים כדי להתמודד עם משבר הדיור עדיף שזה יהיה בדברים שבאמת יעזרו כמו לבנות דיור ציבורי לאלפי הממתינים ולא ליוזמות מפלות ובעייתיות שאפילו באוצר חושבים שיגרמו רק לנזקים. ביום הדיור שיזמנו בכנסת לקחו חלק עשרות דיירי דיור ציבורי ופעילים שבאו למחות בועדות השונות על המצב הקשה, על חיסול מאגר הדירות, על התנהלות החברות המשכנות. 

דיור ציבורי ניוזלטר

בתמונה למעלה: יום הדיור בכנסת, למטה: הפגנת תושבי גבעת עמל

 • מצבה הקשה של מערכת הבריאות הציבורית עלה לכותרות במושב הקיץ עקב המשבר בהדסה, התורים הארוכים בבתי החולים והרפואה הפרטית שהולכת וממלאה את החללים עבור מי שיכול לשלם יותר. בנושאים אלה עסקה ועדת גרמן. מול הועדה הזאת הצבנו, בשיתוף עם רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות האזרח, מתווה כולל בדמות הצעת חוק שמצביעה על הדרך להצלת מערכת הבריאות. ההצעה כוללת ביטול של הביטוחים המשלימים והכללת מרכיביהם החיוניים בסל הבריאות, עדכון ראוי של סל התרופות, קיצור תורים והענקת אפשרות לבחור רופא במערכת הציבורית, ללא כל מעורבות של כסף או ביטוח פרטי, הכללה בסל של טיפולי שיניים לנוער ולקשישים וגם של אישפוז סיעודי. צעדים אלה ימומנו באמצעות תוספת קטנה של 1% למס הבריאות ובאמצעות חידוש השתתפות המעסיקים במימון הבריאות בשיעור של 2% משכר העובד. על ההצעה חתמו כל חברי הכנסת העוסקים בנושא הבריאות, מהקואליציה והאופוזיציה כאחד. להערכתנו הייתה לה השפעה על המלצות ועדת גרמן לאסור את השר"פ בבתי החולים הציבוריים.

רפואה ציבורית

 

 • מאמצים גדולים הקדשנו בחודשים הראשונים של המושב לבלימתה של תכנית פראוור, מהלך דורסני של נישול אזרחים ערבים בדואים בנגב מאדמותיהם ומקומות מגוריהם. שיתופי הפעולה שיצרנו בזירה הפרלמנטרית, יחד עם המחאה ציבורית, תרמו להקפאתה של התכנית.

 

 • את יום הסביבה שיזמתי בכנסת הקדשנו לנושא הים והגנת החופים מפני תכניות בנייה ישנות.  לאחר מאבק שניהלתי יחד עם ארגונים סביבתיים וקבוצות תושבים הנאבקות על חופיהן בעניין התיקון שיזמנו לחוק החופים הדורש בחינה מחודשת של תכניות ישנות, הוחלט בממשלה על הקמת צוות בינמשרדי לבחינת הטיפול בסוגיה שאמור להמליץ לועדת השרים לחקיקה כיצד להתקדם בעניין. המאבק הזה ימשך גם במושב הבא.

הים הוא לא נדלן

·         בעקבות אירועים חוזרים בהם עסקתי של זיהום ושריפות במפרץ חיפהמוניתי להוביל את עבודתה של ועדת משנה של ועדת הפנים לנושא סביבה ובריאות במפרץ חיפה. לאחר עבודה של שלושה חודשים שכללה סיורים ודיונים עם כל הצדדים ועם תושבי האזור בנושא הק'מת נמל חדש בחיפה, הרחבת בז"ן, רמות הזיהום באזור חיפה ועוד, הצגנו בפני ועדת הפנים את המסקנות שלנו שישמשו כתכנית עבודה להתקדמות מכאן והלאה. את הדוח המלא ניתן לקרוא כאן. הטיפול בנושא יימשך גם במושב הבא.

בזן

 • בניסיון לשבור את שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים יזמה הממשלה הצעת חוק דורסנית ובעייתית שתאפשר הזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב. ניהלנו מאבק קשה נגד הצעת החוק  והצלחנו לבלום אותה.

תודה מיוחדת לצוות הפרלמנטארי המסור שלי, לאלה ידעיה, מנהלת הצוות המבריקה, המפליאה לנהל במקביל עשרות מהלכים בלי לפספס אף פעם אף עניין, לאלון לי גרין שאין שני לו, לפיה הלל שתרמה רבות לעבודתנו בחצי הראשון של המושב ולשדא עאמר שנכנסה בתנופה במקומה בחציו השני.

תודה מקרב לב למתנדבים ולמתמחים המסורים והמצוינים שליוו אותנו השנה: ד"ר יעלה רענן, איתמר אבנרי, גל פינסלר, ליאור לוין, גל בכר, עמית ברנשטיין, שלומית קפלן, קרן בן הרוש, דפנה דגני, נטלי שוכוביצקי ועו"ד אפרת פריימן.

 כתמיד, נשמח לשאלות, הערות, הצעות וביקורת.

 שלכםן

 דב חנין

 

 

تلخيص مجلس الكنيست

الى جانب نضالنا السياسي ضد العنصرية والحرب، خصصنا ايضا في هذا المجلس جهود للنشاط التشريعي. خصصوا وقتا لمعاينة تقرير التشريعات لمجلس الكنيست الذي انتهى في بداية شهر آب.

هذه القوانين التي استطعنا دفعها قدما:

 

قوانين نهائية (مرّت بالقراءة الثانية والثالثة):

 

1. أحقية لتفضيل للناجين من المحرقة الذين اتو للبلاد عام 1953 – القانون يصحح الغبن الذي يعاني منه من هاجر الى البلاد بعد العام 1953.اقتراح القانون من خلال اللوبي لاجل ناجيي المحرقة الذي اشغل رئاسته، تم تبنيه من قبل الحكومة وتحويله الى قانون.

 2. القانون لإقامة صندوق من ارباح الغاز لأجل اهداف اجتماعية-الجانب المتمم لنضالنا العنيد على حصة الجمهور من مدخولات الغاز والموارد الطبيعية. هذا القانون يهتم بان لا تضيع المدخولات في الميزانية العامة، بل يتم استثمارها في اهداف اجتماعية. في النهاية، تمّ تمرير اقتراح القانون كاقتراح قانون حكومي.

 3. بعد نضال طويل تم تمرير القانون الذي بادرت اليه والذي يلزم بتمثيل قضائي في الجلسات التي تخص احتجاز الاسرى في العزل الانفرادي. السجون هي الساحة الخلفية للمجتمع وغرف العزل هي الزاوية الاكثر اشكالا فيها. الابحاث تؤكد ان العزل في السجن قد يسبب ردود فعل نفسية حادة وأذى نفسي طويل الأمد. للاسف هناك تزايد في ادخال السجناء للعزل الانفرادي وابقائهم فيه لفترات طويلة. واجب التمثيل والذي تم تحديدها في القانون، ستساعد في تخفيف العزل الانفرادي للحالات الضرورية. سأكمل في هذا النضال، لأن حقوق الانسان لا تتوقف عند أبواب السجن.

 4. تحصين اماكن للنساء في قوائم السلطات المحلية – دفعت القانون قدما بشراكة مع اعضاء الكنيست يفعات كريف، عليزا لافي وحنين زعبي، بموجبه قائمة انتخابية ثلث اعضائها من النساء ستحصل على تمويل انتخابات أكبر. هذه خطوة اخرى نحو تفكيك الحواجز التي تحد من دخول النساء لاماكن متقدمة في السلطات المحلية والسياسة عموما.

 5. منع التمييز على خلفية الميول الجنسية الهوية الجندرية في جهاز التربية والتعليم – قانون بمبادرتي مع اعضاء الكنيست من الجبهة واعضاء كنيست اخرين، هو اول قانون مثلي تم تمريره في هذه الكنيست.

 6. تصحيح لقانون الرفق بالحيوان والذي يوفر ادوات جديدة لتطبيقه – القانون الجديد يسمح للمراقبين الحكوميين بالدخول الى اي مكان (باستثناء مكان السكن) من اجل المراقبة والاهتمام بتطبيق كافة تعليمات القانون. القانون يوفر صلاحية طلب اوراق، القيام بقياسات، اخذ عينات والمزيد من الصلاحيات. صلاحيات المراقبة والتنفيذ والتي تم نصها منذ عقدين استبدلت بتعليمات عصرية تلائم القرن ال21. تمت تحسينات في الامر الذي يسمح لمؤسسات الرفق بالحيوان طلب اوامر منع ضد تعذيب الحيوانات. جمعية الرفق بالحيوان تابعت اقتراح القانون، وقمت بدعم اقتراح القانون ودفعه قدما مع عضو الكنيست ايتان كابل.

 7. رفع جيل الزواج – كنت اول من بادر لقانون رفع جيل الزواج ل-18 عام. ادرنا نضالا عنيدا على مدار عدة سنوات. في الدورة السابقة نجح الائتلاف باسقاط اقتراح القانون الذي قدمته بالتصويت ضده في الهيئة العامة للكنيست. لم نتنازل وفي النهاية نجحنا. ان ظاهرة زواج القاصرات\ين تشكل مسا خطيرا بحقوق القاصر الاساسية، وعلى رأسها الحق بالزواج بموافقة حرة. أغلب ضحايا هذه الظاهرة هنّ شابات قاصرات، يتم تزويجهن بضغط من عائلاتهن وبيئتهن.

8. قانون مصروف المرضية (الغياب بسبب مرض الطفل) – يوفر لأهالي الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الحق بالحصول على أيام عطلة اضافية، بالاضافة إلى حقهم بالغياب لساعات معدودة لمساعدة الاطفال. معالجتي لهذا الموضوع بدأت في الدورة السابقة بعد توجه اهال شاركوني بمعاناتهم، مع عضو الكنيست اوري مكلب.

9. تطبيق قانون حرية المعلومات وواجب الشفافية على الروابط الرياضية – مع عضو الكنيست يريف لافين.

10. قانون يعرّف مخالفة التحرش الجنسي من قبل صاحب وظيفة جماهيرية – حتى وان لم يكن رفضا من قبل من تم التحرش به بسبب الفرق الطبقي، العلاقة والسلطة. مع عضو الكنيست ميخال روزين.

11. رفع التعويض بسبب التحرش الجنسي-مع مجموعة من اعضاء الكنيست بقيادة عضو الكنيست ميخال روزين.

12. يوم عطلة مدفوع في يوم الانتخابات للسلطات المحلية – انتخابات السلطات المحلية ليست اقل اهمية من الانتخابات القطرية. وفي الحالتين يجب تشجيع اكبر مشاركة، والابحاث تؤكد ان يوم عطلة يساعد على ذلك. اقتراحنا للقانون سرّع تقديم اقتراح قانون حكومي في هذا الصدد، وتم دمجهما كقانون واحد.

 13. قانون يلغي التمييز ضد ايتام اليهود المتدينين – اقتراح قانون بعد مقابلتي لشاب يهودي متدين، اسمه يوسف سيجال، اخبرني انه اصبح يتيما قبل 10 سنوات وعندما اصبح في 18 من عمره اوقفوا دفع مخصصات اليتيم من التامين الوطني، والذي يحصل عليها بقية اليتامى حتى جيل ال20. القانون تم مع عضو الكنيست نيسيم زيئيف.

 14. قانون تشجيع المنافسة في قطاع الغذاء – من خلال منع التركز الجغرافي وزيادة المنافسة المناطقية، ومن خلال الزام الشركات الكبرى بنشر اسعار البضائع في الانترنت لكل دكانة من دكاكينها، الأمر الذي سيوفر امكانية مقارنة محتلنة للسلة الغذائية. مع اعضاء كنيست اخرين بقيادة عضو الكنيست نحمان شاي.

 15. حساب الضريبة بشكل منفصل لازواج في مصلحة مشتركة – القانون يستبدل الوضع القائم والذي فيه يمكن طلب حساب منفصل للازواج فقط في حالات لا توجد فيها علاقة بين مصادر الدخل، بحيث يمكن القيام بحساب منفصل لازواج مصادر دخلهم متعلقة ومرتبطة بعضها ببعض، مع مجموعة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست موشي غافني.

 16. قانون تحويل اموال واملاك ضحايا المحرقة ممن لم يتم ايجادهم لدعم ضحايا محتاجين – مع عضو الكنيست ميراف ميخائيلي.

 17. راتب متساوي للعاملة والعامل (تصحيح رقم 3) – القاء واجب جمع ونشر معلومات عن الرواتب بحسب الجنس على المشغلين الجماهيريين، كوسيلة لمواجهة الفروق في الرواتب بحسب الجنس. مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست عليزا لافي.

 18. الغاء سجن المديونين لسلطة التنفيذ والجباية – هذا القانون يلغي السجن كوسيلة لجباية ديون لدى قسم التنفيذ والجباية، باستثناء حالة مخصصات الاولاد. بالاضافة القانون يوسع وسائل الجباية لدى السلطة. مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي.

 19. قانون تفضيلات لناجيي المحرقة – يوسع التفضيلات المعطاة لناجيي المحرقة من الجيتوهات ومخيمات التركيز. مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست حاييم كاتس.

 20. قانون ذو الاحتياجات الخاصة جراء ملاحقات النازيين (تصحيح رقم 19) – يوسع التفضيلات المعطاة لهم. مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست دافيد تسور.

 21. منع التمييز على خلفية الجيل – منع التمييز على خلفية الجيل في توفير منتوج او خدمة عامة، في السماح بدخول مكان عام أو إعطاء خدمة في مكان عام، وتحديد التمييز على خلفية جيل كمخالفة وجرم. مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست أوريت ستروك.

 22. اضافة ممرضة للجنة الاخلاقيات المقامة بموجب قانون حقوق المريض – مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.

 23. قانون إعارة كتب التعليم – التصحيح يحدد ان على كل مدرسة تشغيل برنامج لإعارة كتب التعليم. مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عمرام متسناع.

 

اقتراحات قانون مررناها بالقراءة الاولى:

24. اخلاء-تعويض لسكان كفار شاليم – نضال اتابعه منذ سنين. مررنا بالقراءة الاولى الاقتراح الذي يرتب حل للازمة المستمرة لسكان كفار شاليم وتحدد نظام لترتيب اخلاءهم وتعويضهم. سكان كفار شاليم ليسو متسللين بل هم مواطنون بعثت بهم الحكومة، باهاليهم وباهالي اهاليهم ليسكنو هناك. القانون يقترح نظام معتدل وعادل للإخلاء مع ضمان تعويض يمكّن المخليين من الحصول على سكن لائق بديل.

25. سكن بديل لسكان جيفعات عمال – اقتراح القانون يحدد ان ساكن منطقة جيفعات عمال في تل ابيب-يافا والذي كان يملك عقارا قبل عام 1961 او مواطن سكن في الحي عمره 21 وما فوق ويملك عقارا، سيكون صاحب حق لسكن بديل يساوي بالقيمة للعقار الذي يسكنه. تمرير هذا القانون بالقراءة الاولى هي رسالة مهمة بان الكنيست لن تقف جانبا عندما يتم التسلط على مساكن المواطنين من اجل الشركات الكبيرة. لقد حان الوقت لحل مشكلة جفعات عمال من خلال تعويض عادل يوفر لسكان الحي مساكن بدل التي يخلونها.

26. اقتراح قانون الشفافية في ادارة شركات المساكن الجماهيرية – دفعته قدما بشراكة مع منتدى المساكن الجماهيرية، اتى بموجب مبدأ حرية المعلومات، وللتعامل مع توجهات سكان المساكن الجماهيرية الذين يشكون من قلة المعلومات حول اوضاعهم وحقوقهم. اقتراح القانون يلقي بالمسؤولية لتوفير المعلومات على شركات المساكن الجماهيرية وتجبرهن بارسال تقرير كل ثلاثة اشهر حول الدفعات، والقرارات التي اتخذت بما يخص السكان. كما انها تلزم توفير المعلومات لكل من يريد المساعدة في ايجار المنزل، بما يشمل احقيته او عدم احقيته لمسكن جماهيري، ومكانه في دور الانتظار.

 27. مساعدة في تكلفة ايجار المسكن – اقتراح دفعته قدما مع عضو الكنيست اولي ليفي ابوكسيس، والتي تحدد ان انسان ذو احقية لمساكن جماهيرية، يستحق مساعدة في تكلفة ايجار المسكن حتى حصوله على مسكن، المساعدة بقيمة ايجار المسكن في السوق بعد حذف الايجار الذي كان سيدفعه صاحب الاحقية للمسكن الجماهيري.

 28. قانون حماية حقوق الموسيقيين في اسرائيل – اقتراح قانون دفعته قدما مع عضو الكنيست عمرام متسناع، بعد أن وصلتني توجهات، بموجبه سيتم تحديد اتفاقيات الفنانين مع شركات الانتاج لفترة 7 سنوات، وفي نهايتها يستطيع الفنان ان يترك الشركة دون دفع مخالفة او تعويض، بعكس ما يحدث اليوم.

29. تفضيل في السلطات المحلية للمصالح التابعة لنساء – مع عضو الكنيست عليزا لافي.

30. اقتراح قانون يلغي التمييز ضد العاملات المستقلات في مصروف الولادة – مع عضو الكنيست عليزا لافي.

 31. تمثيل ملائم للنساء في كل اللجان الجماهيرية الناشطة في السلطات المحلية – مع عضو الكنيست عليزا لافي.

32. اقتراح قانون يحدد ان لا يتم بالضرورة دفع مخصصات الزوجة والاطفال لحساب زوجها – الدفع لحساب الرجل فيه تمييز قانوني وهو ترتيب مؤذي. خصوصا في حالات الانفصال او العنف، تعلق المراة الاقتصادي برجل مثيرة للسخرية بل وخطيرة (لماذا عليها الاختيار بين فقدان المخصصات والحياة مع رجل معنف؟). مع عضوي الكنيست عليزا لافي وزهافا غلئون.

 33. مسؤولية شخصية على مدراء الشركات في حال تعذيب الحيوانات كلنا صدمنا من التقارير حول "ادوم-ادوم" وزوغلوفيك، الا انه وخلف هذه الصور هناك مصالح اقتصادية. معاقبة العمال لن تعالج المشكلة. يجب وضع المسؤولية على اكتاف متخذي القرار. اقتراح القانون يضيف جرم الاهمال والذي يؤدي الى تعذيب الحيوانات. مع عضو الكنيست عمرام متسناع.

 34. اقتراح قانون يلزم الجمعيات والسلطات بتعقيم الكلاب والقطط التي يتم توزيعها للتبني – وذلك من اجل تخفيف عدد الحيوانات المهملة والتي تعاني. بالتعاون مع عضو الكنيست ايتان كابل.

 35. اقتراح قانون يلزم الشركات التي تشغل مراكز خدمات هاتفية ان توفر اجابة موظف خلال 3 دقائق منذ الاتصال – مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست ايتان كابل.

 36. اقتراح قانون يلزم نوادي الزبائن الاعلان مسبقا عن اي تغيير في تفضيل يوفره النادي وتوفير تفضيل مساوي يالقيمة – مع عدة اعضاء كنيست بقيادة عضو الكنيست ايتان كابل.

 37. التشغيل المباشر لعمال التربية – التحديد في القانون ان يتم تشغيل كافة عمال التربية والتعليم من قبل وزارة التربية والتعليم او السلطات المحلية. مع عضو الكنيست شمعون اوحايون.

كجزء من عملنا الدؤوب فان لدينا نشاطات اخرى، من مرافقة نضالات جماهيرية وحتى عملنا الدائم في لجان الكنيست والهيئة العامة للكنيست. من ضمن بعض مجالات النضال الاساسية:

 • بدأنا مجلس الصيف بالنضال من اجل رفع حد الراتب الادنى. رفع الراتب الادنى الى 30 شاقلا للساعة مهم من اجل معالجة ظاهرة العمال الفقراء ومن اجل تقليص الفجوة الاجتماعية. الراتب الادنى هو اكبر مشكلة في المجال الاجتماعي: في غالبية القطاع العام هو قليل جدا. وفي القطاع الخاص هو متأخر نسبة الى الزيادة في الانتاجية في العمل. وبشكل عام فإن الراتب في اسرائيل اقل بمقارنة مع الدول المتطورة الاخرى. لذلك فجزء مركزي من المشكلة هو في الراتب، وجزء مركزي من الحل هو في رفعه.

منذ ان طالبنا برفع الراتب الادنى ل-30 شاقلا للساعة انضم الينا العديد من الناس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. وقام 64 عضو كنيست من المعارضة والائتلاف بالتوقيع على اقتراح القانون. هناك اغلبية في الجمهور وفي الكنيست مع المطلب البسيط والعادل. الا انه وفي مواجهتنا تقف حكومة رأسمالية متطرفة، والتي تدعم توسيع الفجوات الاجتماعية وتقليل المصاريف الاجتماعية الى ادنى حد. سنستمر بالعمل من اجل اقناع اكبر عدد ممكن من المجتمع في اسرائيل بالانضمام الينا واصلاح هذا الغبن الاجتماعي.

في مجال المسكن استمررنا بمحاولاتنا لصد المبادرات السيئة والديماغوغية للحكومة، وناضلنا ضد اصلاحات غير اجتماعية وغير بيئية والتي وتحت غطاء حل ازمة السكن تطالب بخلق المزيد من مسارات البناء المخصصة لشركات البناء. وبعكس الوعود التي سمعناها حول بناء مساكن بمتناول اليد، لم يتم بناء اي بيت من خلال مساري لجان الخاصة للسكن (וד"ל וותמ"ל). واستمرينا في مسارنا النضالي لصد خطة 0% ضريبة شرائية على السكن. لأنه، وفي حال أردنا صرف مليارات الشواقل من اجل معالجة ازمة المسكن فمن الافضل ان يتم البناء من اجل الاف المنتظرين للمساكن الجماهيرية لا من اجل مبادرات تمييزية والتي حتى في وزارة المالية يظنون انها ستسبب الضرر. في يوم المسكن الذي اقمناه في الكنيست شارك عشرات سكان المساكن الجماهيرية والنشطاء والذين اتوا للاحتجاج على الحالة الصعبة، على تصفية المساكن وتعامل شركات الاسكان معهم.

 • الحالة الصعبة لجهاز الصحة الجماهيري ظهر مجددا بعد الازمة في مستشفى هداسا، الادوار الطويلة في المستشفيات والطب الخاص والتي تخصص الأدوار لمن يستطيع ان يدفع اكثر. في هذه المواضيع اهتمت لجنة جيرمان. امام هذه اللجنة وضعنا، بشراكة مع جمعية اطباء لحقوق الانسان وجمعية حقوق المواطن، ورقة شاملة على شكل اقتراح قانون والتي تؤشر الى كيفية انقاذ جهاز الصحة الجماهيري. الاقتراح يشمل الغاء التأمينات المكملة وشمل مركباتهم في سلة الصحة، تعديل وحتلنة لسلة الادوية، اختصار الادوار وتوفير امكانية اختيار الطبيب في الجهاز الجماهيري، دون اي علاقة بالمال او التأمين الشخصي، شمل علاجات الاسنان للشباب والعجزة والعناية في المستشفى. هذه الخطوات سيتم توفيرها بزيادة 1% لضريبة الصحة وبتجديد مشاركة المشغلين بتمويل الصحة بنسبة 2% من راتب العامل. على الاقتراح وقع كل اعضاء الكنيست الذين يهتمون بموضوع الصحة، من الائتلاف والمعارضة.

 

 • وضعنا جل جهودنا في الاشهر الاولى من المجلس من اجل صد مخطط برافر، الذي يهدف لمصادرة بيوت وأراضي المواطنين العرب البدو. الشراكات التي قمنا بها من خلال عملنا في الكنيست، والاحتجاجات الاجتماعية ساهمت في تجميد المخطط.

 

 • تم تكريس يوم البيئة في الكنيست والذي بادرت اليه لموضوع البحر وحماية الشواطئ من مخططات البناء القديمة. بعد نضال ادرته مع جمعيات بيئية ومجموعات مواطنين تناضل من اجل الشواطئ، من اجل اصلاح في قانون الشواطئ والذي يتطلب دراسة من جديد للمخططات القديمة، قررت الحكومة اقامة فريق عمل بين الوزارات لفحص معالجة الموضوع، ولتوصية لجنة الوزراء للتشريع في الموضوع. النضال سيستمر في المجلس المقبل.

 

 

 • بعد معالجة عدة احداث تخص حرائق وتلويثات في ميناء حيفا، تم تعييني لقيادة اعمال اللجنة الثانوية للجنة الداخلية في موضوع البيئة والصحة في ميناء حيفا. وبعد ثلاثة اشهر شملت جولات ونقاشات مع كل الاطراف ومع سكان المنطقة في موضوع اقامة ميناء جديد ومستويات التلويث في منطقة حيفا والمزيد، عرضنا على لجنة الداخلية استنتاجاتنا لتشكل خطة عمل. لمعاينة التقرير الكامل. سنستمر في معالجة الموضوع في المجلس المقبل.

 

 • في محاولة لكسر الاضراب عن الطعام للأسرى الفلسطينيين بادرت الحكومة الى اقتراح قانون خطير يسمح بالتغذية القسرية للاسرى المضربين عن الطعام. ادرنا نضالا عنيدا ضد اقتراح القانون واستطعنا صده.

شكر خاص للطاقم البرلماني المتفاني، إيلا يداعيا، مديرة الطاقم الرائعة، والتي تدير في ذات الوقت عشرات التحركات دون تفوت أي موضوع، ألون-لي جرين والذي لا ثاني له، لِفيا هيليل والتي خدمتنا كثيرا في النصف الاول من المجلس ولشذى عامر والتي دخلت مكانها في نصف المجلس الثاني.

شكر خاص للمتطوعين والمتخصصين الملتزمين والرائعين هذا العام: د. يعيلا رعنان، ايتمار افنيري، غال بينسلر، ليئور ليفين، غال بيخر، عميت برنشطاين، شلوميت كبلان، كيرين بن هاروش، دافنا داغاني، نتالي شوخوفيتسكي والمحامية افرات فرايمان.

يسرنا استقبال اسئلتكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم وانتقاداتكم.

لكم ولكنّ،

دوف حنين.