חוק קיצור שבוע העבודה – מקסימום 35

09.02.16 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

שבוע עבודה בן 35 שעות  – לקראת שוק עבודה יעיל וצודק יותר.

 

הישראלים עצלנים? הפוך, ביבי, הפוך. על פי נתוני ה-OCED עובדים בישראל יותר שעות מכמעט בכל מדינה מערבית אחרת. ישראל ממוצע עובד 1,856 שעות בשנה – 431 שעות יותר מהעובד ההולנדי הממוצע, 420 שעות יותר מהעובד הדני, 485 שעות יותר מהעובד הגרמני, וגם הרבה יותר מהעובדים הצרפתים, האמריקאים, השבדים, הבריטים, היפנים והאוסטרלים. ולמרות זאת, מדינת ישראל ממוקמת במקום השני מהסוף בין כלל מדינות ה-OECD. לפחות ל-277 אלף ישראלים ימי העבודה הארוכים לא אפשרו אפילו לצאת ממעגל העוני. יותר ויותר משפחות עובדות מצטרפות למעגל העוני.

 

ואם זה לא מספיק… על פי יוזמה חדשה של ראש הממשלה אנחנו עומדים לעבוד אפילו יותר. במקום ששעות נוספות בעבודה יחושבו על בסיס יומי, הן יחושבו על בסיס חודשי. המשמעות – חוק שעות עבודה ומנוחה )לפיו יום עבודה סטנדרטי אמור להימשך 8.5 שעות, ועל כל שעה נוספת על המעסיק לשלם תוספת( אינו רלוונטי יותר. לפי ההגדרות החדשות, אמור העובד הישראלי הממוצע לעבוד 2,244 שעות שנתיות עוד לפני שהוא מגיע לשעות הנוספות. עובדים יותר ומרוויחים פחות.

 

הגיע הזמן לתקן את ההגיון המעוות הזה, ולפעול למען שוק עבודה יעיל וצודק יותר. שעות העבודה הארוכות הופכות את העבודה במקרים רבים ללא-יעילה ופוגעת, על פי מחקרים, בפיריון העבודה. על המדינה להתערב ולהפחית את מספר שעות העבודה. עליה מוטלת החובה להתערב בשוק העבודה על מנת להיטיב את ארגון העבודה ולהעלות את הפריון במשק. ירוויחו מכך העובדים, אך בסופו של דבר גם החברה כולה.

 

לחוק לקיצור שבוע העבודה בישראל יש בראש ובראשונה שלוש מטרות עיקריות, שעמדו במרכז חוק דומה שנחקק בצרפת כבר בשנת 2000.

 

ראשית, החוק מבקש להיטיב את תנאי העובדים בישראל. קיצור שבוע העבודה ל-35 שעות הוא צעד חיוני מבחינת תנאי העבודה של ציבור השכירים בישראל. בשנים האחרונות שבוע העבודה מתארך והשכר לעומתו – נשחק. קיצור שעות העבודה פירושה למעשה תגמול גבוה יותר לשעת עבודה, ותשלום "שעות נוספות" החל מהשעה ה-35 בשבוע.

 

בנוסף, קיצור שבוע העבודה יתרום תרומה חשובה לצמצום היקף האבטלה. הודות לקיצור שבוע העבודה, ייקלטו לעבודה עובדות ועובדים נוספים. כדי לפצות על אובדן שעות עבודה ולהגביר את התפוקה במספר מצומצם של שעות עבודה, מעסיקים יגדילו את מספר המועסקים. עובדים במשרה חלקית יוכלו לעבור לעבוד למשרה מלאה. בקיצור, "עובדים פחות, כדי שכולם יעבדו".

 

לבסוף, החוק יאפשר לכל איש ואישה עובדים להשקיע הרבה יותר במשפחה, בבני הזוג, בחברויות, בפעילויות פנאי, בתרבות, בספורט, בבילויים ועוד. לפי מחקר שערך מכון אדלר, הורים בישראל מצליחים להקדיש לאינטראקציה ישירה עם ילדיהם 14.5 דקות בממוצע ביום. לפני 20 שנה הזמן שהצליחו להקדיש הורים לילדיהם ביום היה שעתיים. קיצור שבוע העבודה צפוי לפיכך לתרום לאיכות החיים של העובדים, בריאותם ולמשפחותיהם, וכן יוכל לאפשר חלוקה הוגנת יותר של מטלות הבית בין גברים לנשים.

 

כאשר הימין ונתניהו פוגעים בציפור הנפש של המשק – העבודה השכירה –, תפקידה של האופוזיציה הוא לעמוד לצידה. תפקידה הוא לחזק את הכלכלה הישראלית על יסודות עבודה מתוגלמת כראוי, פריון צומח ותעסוקה מלאה.