מליאת הכנסת אישרה את הצעתי להכללת הביטוח הסיעודי בסל הבריאות הממלכתי

23.10.17 קטגוריית: English, וידאו, חברה וכלכלה, ירוק, כללי, שלום ודמוקרטיה, תקשורת

מליאת הכנסת אישרה בחודש יוני את הצעתי אליה הצטרפו ח"כים מכל סיעות הבית להכליל את הביטוח הסיעודי בסל הבריאות הממלכתי. מדובר בהחלטה היסטורית, המחייבת את שרי הממשלה בדומה לחוק שאושר בקריאה שלישית ואחרונה.

מערכת שנשענת על ביטוחים פרטיים, לא יכולה לספק מענה גם כיוון שהיא איננה כוללת את אלה שידם אינה משגת לרכוש ביטוח כזה, וגם כיוון שהיא כרוכה בעלויות גבוהות למבוטחים במסגרתה, כאשר במקרים רבים הפתרונות הניתנים בה אינם מספקים. אחריות המדינה על מערך הסיעוד היא חיונית.

ביטוח סיעודי ממלכתי זו הדרך להבטיח את יכולתם של הקשישים לקבל טיפול וסיעוד נדרשים ברמה נאותה ובאופן שוויוני, מבלי להטיל נטל כבד על בני ובנות המשפחה.  בהחלטה נקבע כי הכנסת קוראת לקדם רפורמה במערך הסיעוד שבמרכזה הכרה בזכות לטיפול ואשפוז סיעודי כחלק מסל הבריאות הממלכתי, הגדלת היקף ומגוון השירותים הניתנים והרחבת מערך הסיעוד בקהילה.
בחודשים הקרובים הממשלה תידרש לדווח לכנסת כיצד בדעתה לממש את ההחלטה.
וכך דיווח לי היום שר הבריאות:
 
זה הנוסח המלא של ההחלטה:
1. הכנסת קובעת כי הזכות להזדקן בכבוד הינה זכות בסיסית שהמדינה צריכה להבטיח את מימושה בפועל לכלל האזרחים בישראל.
2. אשפוז וטיפול סיעודי, בעת הצורך, הם מרכיב חיוני ומרכזי בזכות לחיות בכבוד ולהזדקן בכבוד.
3. על הרקע הזה, מביעה הכנסת דאגה עמוקה מהבעיות המתגלות בתחום האשפוז והטיפול הסיעודי בישראל. הכנסת מודאגת מכך שמערך הסיעוד הקיים אצלנו לא מאפשר טיפול ראוי ואף גורם לפגיעה בכבוד ובבריאות של המטופלים.
4. אשפוז וטיפול סיעודי לא יכולים להיות רק נחלתם של מי שבידיהם האמצעים הדרושים. לא נכון גם להטיל השתתפות עצמית בסכומים ניכרים על בני משפחה תוך חדירה לפרטיותם והכבדת הנטל הנפשי והכלכלי הכבד המוטל עליהם ממילא.
5. מערכת שנשענת על ביטוחים פרטיים, לא יכולה לספק מענה גם כיוון שהיא איננה כוללת את אלה שידם אינה משגת לרכוש ביטוח כזה וגם כיוון שהיא כרוכה בעלויות גבוהות למבוטחים במסגרתה, כאשר במקרים רבים הפתרונות הניתנים בה אינם מספקים.
6. אחריות המדינה על מערך הסיעוד היא חיונית. זו הדרך להבטיח את יכולתם של הקשישים לקבל טיפול וסיעוד נדרשים ברמה נאותה ובאופן שיוויוני, מבלי להטיל נטל כבד על בני ובנות המשפחה.
7. הכנסת קוראת לקדם רפורמה במערך הסיעוד שבמרכזה הכרה בזכות לטיפול ואשפוז סיעודי כחלק מסל הבריאות הממלכתי, הגדלת היקף ומגוון השירותים הניתנים והרחבת מערך הסיעוד בקהילה.