לאורך הדרך

קצב גידול הפסולת בישראל הוא כפול מקצב גידול האוכלוסייה

26.01.10 קטגוריית: ירוק

נאום בכנסת מה-20.1.10 תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר האוצר, אני שמח שהצטרפת, כי דברי הפעם מכוונים אליך, אז אני מאוד אשמח שתקשיב, זה רק שלוש דקות. עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת החוק שצמודה להצעתה של חברת הכנסת שמטוב. זו הצעה שלי ושל קבוצת חברי הכנסת, וביניהם גם חבר הכנסת […]