לאורך הדרך

"שותפות יהודית-ערבית היא התשובה לגזענות"

02.10.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ חנין השתתף בשבת באירוע היהודי-ערבי הגדול בנצרת לציון עשור לאירועי אוקטובר ואמר: "מה שהחל כמתקפה על האוכלוסייה הערבית התרחב במהירות למתקפה על המרחב הדמוקרטי. המוני היהודים והערבים שבחרו לציין את התאריך באירועים משותפים מסמנים דרך של תקווה לשני העמים בארץ".