לאורך הדרך

ח"כ חנין השתתף באירוע התמיכה בקרן החדשה לישראל

16.04.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

"ההתקפות המקארתיסטיות על הקרן החדשה לישראל הן חלק מהאיום המחריף על המרחב הדמוקרטי בישראל"