לאורך הדרך

עדות אישית על ביקור סיעת חד"ש בכפר הפלסטיני סוסיא

21.06.12 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

הדס שדה הצטרפה לחברי סיעת חד"ש לביקור בכפר סוסיא, העומד כולו בסכנת מחיקה בעקבות התנכלות תכנונית