לאורך הדרך

"נציבות הדורות הבאים בוטלה כי ידעה להתנגד לבעלי עניין"

14.12.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

ח"כ חנין ביקר את ביטול הנציבות: "מנגנון חשוב לבלימת הצעות חוק פופוליסטיות שמנוגדות לאינטרס הציבורי ארוך הטווח"