לאורך הדרך

דז'ה וו / ח"כ דב חנין

18.11.12 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

"גם לפני ארבע שנים שמע בפוליטיקה בעיקר קול אחיד של התלהמות. כשערערנו על הסיסמאות, ניסו להשתיק אותנו"