לאורך הדרך

מכתב ליועמ"ש: "הימנעותך מפעולה תרמה להתפשטות הסתה גזענית"

09.12.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ חנין קורא ליועץ המשפטי לממשלה לפעול באופן מיידי בעניין הרבנים הקוראים שלא להשכיר דירות לערבים