לאורך הדרך

"הגיע הזמן לדיון אמיתי בסכנות הסביבתיות והבריאותיות של הכור בדימונה"

07.12.11 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

ח"כ חנין הגיש שאילתא לשר הביטחון ביחס לטענות העובדים כי הו חשופים לאיומים מצד המלמ"ב