לאורך הדרך

דיון בועדת הכלכלה ביוזמת דב: סכנת הקריסה של משק החשמל בישראל

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה היום בסכנת הקריסה של מערכת החשמל בישראל, בעקבות הצעה לסדר של דב בנושא. דב: "הנתונים מצביעים על כך שבכל יום אפשרית קריסה של מערכת החשמל בישראל. הצעת האוצר להמשך הפרטת משק החשמל היא מתכון בטוח לקריסת המערכת. בעניין זה חיוני ללמוד מניסיונם של אחרים, למשל בכל הנוגע לדוגמא של הידרדרות […]

תכנית ספדי לבנייה במערב ירושלים

28.06.06 קטגוריית: ירוק

הצעות לסדר-היום תכנית ספדי לבנייה במערב ירושלים ישיבה מס' 29 בתאריך: 28.06.06