לאורך הדרך

סיכום מושב הקיץ – יולי 2010

אנחנו שמחים להגיש לכם את עלון סיכום הפעילות של ח"כ ד"ר דב חנין במושב קיץ 2010 של הכנסת

פורסם דו"ח מדאיג של הכנסת על הדברה בחקלאות בישראל

25.05.10 קטגוריית: ירוק

בדו"ח, שנכתב לבקשתו של ח"כ חנין, בו מתוארת השפעתם המסוכנת של חומרי הדברה על בריאותנו ועל הסביבה