לאורך הדרך

הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה)

27.06.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה, תקשורת

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה), התשס"ו-2006 ביטול פקודת העתונות 1. פקודת העתונות – בטלה. דברי – הסבר פקודת העתונות היא חוק מנדטורי אשר נועד לדכא את העתונות, ולכן מקומו לא יכירנו במדינה דמוקרטית. מוצע בזאת לבטל את הפקודה. הצעת חוק […]

חופש הביטוי

19.06.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש): אדוני היושב ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת. בניגוד לשני החוקים הקודמים שהציג משרד המשפטים, שהצעתי לתמוך בהם ותמכתי בהם, אני מתנגד להצעת החוק המוצעת ואני מציע לחברי חברי הכנסת להתנגד לה. הטעם להתנגדות הוא טעם מהותי ועקרוני. העוקץ נמצא לא בסעיף קטן (א)(1) של סעיף 144ד2, אלא בסעיף קטן (א)(2). אין […]