לאורך הדרך

"חוק ההסתננות – אנטי אנושי ואנטי יהודי"

10.01.12 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ חנין נשא את הנאום הארוך ביותר בכנסת ה-18 (100 דק') טרם אושר חוק ההסתתנות: "חוק מסוכן, בלתי מוסרי, בלתי חוקתי, עומד בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכן סותר את התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל"

ח"כ חנין: מברך על החלטת הממשלה למשוך את הצעת חוק ההסתננות

28.07.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

דב: "הצעת חוק ההסתננות היתה הצעה מסוכנת, אנטי דמוקרטית וחשוכה. אילו היה נחקק היה החוק כתם שחור בספר החוקים של ישראל. אני מבקש להביע את הערכתי הגדולה לכל הארגונים והפעילים שהתגייסו והתמידו במאבק נגד החוק. ההצלחה במאבק הזה צריכה לעודד אותנו להמשיך במערכה למען מדיניות כוללת ואנושית ביחס לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל"