לאורך הדרך

רפורמת נתניהו בתכנון ובבנייה עברה בקריאה ראשונה בכנסת

17.03.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

דב: "הממשלה יוזמת הרס של מערכת התכנון ופוגעת בחברה, בבריאות ובסביבה"