לאורך הדרך

עברה בקריאה שנייה ושלישית: הצעת חוק המחייבת התקנת חסכמים במבני ציבור

17.02.10 קטגוריית: ירוק, תקשורת

דב: "לחוק יש חשיבות רבה בתקופה בה מדברים על מיני היטלים כספיים ומסי מים שונים ומשונים"