לאורך הדרך

"החוק המאפשר חשיפת מגיבים ברשת – פגיעה קשה במרחב הביטוי"

25.07.12 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

דב: "הצעת החוק מעדיפה באופן גס זכויות קניין על פני חירויות ההתבטאות ברשת"