לאורך הדרך

לקחים מול זילות

נאומו של ח"כ דב חנין במליאת הכנסת, ערב יום השואה, ה-18 באפריל 2012