לאורך הדרך

הכנסת הפילה הצעת חוק ממשלתית הפוגעת בזכויות עצירים

13.07.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

דב: "הצעת החוק הממשלתית – המשך שחיקת המרחב הדמוקרטי בחברה הישראלית"