לאורך הדרך

השדולה הסביבתית מזהירה את הממשלה: אל תחזרו על שגיאות חוק הפיקדון

25.04.10 קטגוריית: ירוק

ראשי השדולה, ח"כ חנין וח"כ הורוביץ, בירכו על אישור הצעת החוק הממשלתית בעניין האריזות, אך הביעו צער על כך שההצעה אינה מבטיחה באמת אחריות ישירה של היצרנים לאיסוף האריזות ולמחזורן: "חייבים להבטיח מנגון אפקטיבי של אחריות ישירה לאיסוף האריזות המיוצרות ולמחזורן"

נאומו של דב על חוק הפיקדון

10.02.10 קטגוריית: ירוק

להלן נאומו של דב מ2.2.10 בנושא חוק הפיקדון: דב חנין (חד"ש): תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, היום הזה הוא יום חשוב. גם מבחינתי האישית, עמיתי חברי הכנסת, היום הזה הוא סגירה של מעגל, שכן חוק הפיקדון, שמובא היום להשלמה, הוא בעצם פרי של שתי הצעות חוק שמוזגו. הצעת החוק הפרטית, שהיתה […]

קצב גידול הפסולת בישראל הוא כפול מקצב גידול האוכלוסייה

26.01.10 קטגוריית: ירוק

נאום בכנסת מה-20.1.10 תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר האוצר, אני שמח שהצטרפת, כי דברי הפעם מכוונים אליך, אז אני מאוד אשמח שתקשיב, זה רק שלוש דקות. עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת החוק שצמודה להצעתה של חברת הכנסת שמטוב. זו הצעה שלי ושל קבוצת חברי הכנסת, וביניהם גם חבר הכנסת […]