לאורך הדרך

פורסם דו"ח מדאיג של הכנסת על הדברה בחקלאות בישראל

25.05.10 קטגוריית: ירוק

בדו"ח, שנכתב לבקשתו של ח"כ חנין, בו מתוארת השפעתם המסוכנת של חומרי הדברה על בריאותנו ועל הסביבה