לאורך הדרך

"דליפת מרשם האוכלוסין – עוד הוכחה שאסור לקדם מאגר ביומטרי"

25.10.11 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ חנין: "שוב מוכח שאי אפשר לחסום דליפה ממאגרי מידע. אסור להכניס המאגר הביומטרי בדלת האחורית"