לאורך הדרך

הכנסת אישרה את תקנות מי הקולחין וקבעה לוח זמנים מזורז ליישום

25.01.10 קטגוריית: ירוק

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה היום את תקנות איכות מי הקולחין, כסיום של תהליך ממושך שהחל בהחלטות ועדת ענבר על תקני איכות מי הקולחין. הועדה קיבלה את הצעתו של ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), יו"ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת להחיל את התקנות בלוח זמנים מזורז. החלת הסטנדרט החמור ביותר של מי […]