לאורך הדרך

דב: יש להתיר את כניסתו של פרופ' חומסקי לישראל לאלתר

14.05.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ חנין: "דמוקרטיה לא יכולה לאסור על כניסת אנשי אקדמיה המבקרים את פעולות השלטון"