לאורך הדרך

"מהפכה בטיפול בעבריינות נוער"

08.12.11 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שיזם ח"כ חנין, שתחייב לבחון הליכים חלופיים להעממדה לדין פלילי ביחס לקטינים. ההליך החלופי מתנהל שלא בפני בית משפט ומטרתו בין היתר להביא לקבלת אחריות של הקטין למעשיו, לרבות באמצעות כלפי נפגע העבירה, הקהילה או החברה"