לאורך הדרך

"המתנחלים עוקרים עצים וכוחות השלום נוטעים אותם"

26.02.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ דב חנין השתתף היום בנטיעות עם תנועת "לוחמים לשלום" באזור שכם