לאורך הדרך

"מה נענה לילדנו כשיישאלו אותנו היכן היינו כשהוכרעה ההיסטוריה"

07.06.11 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

קראו את נאומו של ח"כ דב חנין בהפגנת ההכרה במדינה הפלסטינית בקווי 67, שנערכה בת"א במוצ"ש ה-4 ביוני.