לאורך הדרך

דב מברך על הקמפיין לחיבור א-תוואנה; מצטרף לשאילתה למשרד הביטחון

10.05.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

ח"כ חנין: "שאלת חיבור הכפר א-תאוונה לתשתיות המים נוגעת ללב המאבק הסביבתי-חברתי שאנו מנהלים"