לאורך הדרך

הצעת חוק למניעת מפגעים בריאותיים-סביבתיים בשל השלכת תרופות

14.02.11 קטגוריית: ירוק

חלחול התרופות למי התהום גורם לשורה של מפגעים חמורים ולתחלואה. התיקון מטיל את חובת האיסוף על בתי המרקחת