לאורך הדרך

"לא ייתכן לקדם פרויקט פצלי השמן מעל ראשי התושבים"

15.11.10 קטגוריית: ירוק

הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות בראשות ח"כ חנין סיירה בחבל עדולם