לאורך הדרך

צנזורה תרבותית ומיליטריזם במערכת החינוך

17.02.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

התרחשויות מדאיגות במערכת החינוך: צנזורה לשיריה של וולך וקמפיין השמצה נגד מנהל שמתנגד לערבוב חינוך וצבא