לאורך הדרך

טענות קשות על התנהלות המשטרה ביפו

22.02.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

לאחרונה עולות טענות קשות על אלימות משטרתית. להלן נאומו של דב במליאה לאחר מעצרם של האחים קובטי ביפו.