לאורך הדרך

"הממשלה מפרה את חוק ששינסקי"

12.12.11 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב: "רווחי אוצרות הטבע היו יכולים לממן כמה מהדרישות שהועלו בקיץ האחרון, אך עכשיו נקברים בתקציב המדינה"