לאורך הדרך

"לתושבי השכונות ולפליטים יש אויב אחד- מדיניות מתמשכת של הפקרות וקיפוח"

ח"כ חנין השתתף בהפגנת התמיכה בזכויות הפליטים ומבקשי המקלט: "הממשלה חייבת לגבש מיד מדיניות כוללת לטיפול במבקשי המקלט ובמצוקות החברתיות כאחד. לישראל חובה מוסרית, אנושית ויהודית כלפי הפליטים אבל אי אפשר להטיל את העול על השכונות המקופחות והמוחלשות ביותר"