לאורך הדרך

שדה בריר, באר טוביה, תסקירי בריאות – עדכונים מדיוני הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות

14.12.11 קטגוריית: ירוק

עדכונים מדיוני הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת, בראשות ח"כ דב חנין