לאורך הדרך

"נדרשת מדיניות אפס סובלנות ביחס לתעשיות מזהמות"

08.03.10 קטגוריית: ירוק

ח"כ חנין יכנס את ועדת הסביבה והבריאות בעקבות דו"ח "שקט תעשייתי" של עמ' אזרחים למען הסביבה בגליל