לאורך הדרך

על הצעת חוק מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה

30.05.11 קטגוריית: ירוק

בשנים האחרונות הולכות ומתגברות שתי מגמות בניהול הסביבתי המודרני: ניהול טוב ויעיל יותר של כימיקלים לצורך צמצום פגיעתם בסביבה ובבריאות (כבר כיום, נמצאים בשימוש תעשייתי כ 100,000 חומרים כימיים), והגדלת השקיפות והמידע לציבור. שתי מגמות אלו משתלבות במערכת הקרויה בשם PRTR – Pollution Release and Transfer Register, אשר הוקמה כבר ב 39 מדינות ברחבי העולם. […]