לאורך הדרך

דב: "חופי ישראל – המערב הפרוע"

15.09.11 קטגוריית: כללי

"המדינה נסוגה לא רק מאחריות לחברה אלא גם מאחריות לים: קודחים נפט ללא הגנות סביבתיות ועם חקיקה אנכרוניסטית"

רפורמת נתניהו בתכנון ובבנייה עברה בקריאה ראשונה בכנסת

17.03.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

דב: "הממשלה יוזמת הרס של מערכת התכנון ופוגעת בחברה, בבריאות ובסביבה"