לאורך הדרך

וידאו: הצעת חוק התייעלות אנרגטית עברה בקריאה שנייה ושלישית

16.03.11 קטגוריית: ירוק

החוק שיזם ח"כ דב חנין מחיל על מוסדות המדינה חובת התייעלות אנרגטית, קובע הכנת תוכנית לאומית להפחתת שימוש באנרגיה ומייצר שינוי סדרים במשק האנרגיה הציבורי בישראל

אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לצמצום צריכת האנרגיה במוסדות המדינה

18.01.11 קטגוריית: ירוק

ח"כ חנין, יוזם ההצעה: "החסכון באנרגיה חשוב סביבתית, רווחי כלכלית ונכון מבחינה ערכית"