לאורך הדרך

קטע וידאו – נאומו של דב בכנס חיפה לאחריות חברתית – דיון על שדרות

"למרבה הצער, הרס הפריפריות החברתיות לא מייצר שינוי חברתי בליבתה של המערכת – הסבל של שדרות לא נספר בבורסה של תל אביב".  לנאומו של דב בכנס חיפה לאחריות חברתית במושב שכותרתו: "סולידאריות בזמן מלחמה, אחריות חברתית בזמן שלום (שדרות כמשל)" (WMV). לשאר נאומי הכנס.

ממנים עשרות ועדות קרואות, אך יעילותן לא נבדקה מעולם

דב מציע להגביל את תקופת הכהונה של הוועדות שמחליפות נבחרי ציבור ברשויות, כי התברר שמשרד הפנים לא יודע אם הן מצליחות. לכתבתו של יגאל חי ב"הארץ". למסמך מחלקת המחקר בכנסת העומד במרכזה של הכתבה (PDF). להצעת החוק של דב.

הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד התקבלה הערב בקריאה ראשונה (14 בעד, אין מתנגדים)

01.04.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, תקשורת

דב, יוזם הצעת החוק: "גביית הביטחונות מעובדים – מכת מדינה של ממש" הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד מציעה לאסור על מעביד לדרוש ביטחונות מעובדים, כדוגמת הדרישה של סכומי כסף כפיקדון שיוחזר לעובד רק אם יתמיד בעבודתו מעבר לתקופה נקובה. בשנים האחרונות נפוצה התופעה של מעבידים הדורשים מעובדיהם בטחונות שונים להבטחת הישארותם בעבודה. תופעה זו […]

דיון על מבצע מעצרי הפליטים האפריקאים ביוזמת דב

לכתבתה של רותי סיני אודות מבצע המעצרים. להצעת חוק זכויות הפליט שדב הניח יחד עם ח"כ פינס-פז. הממשלה התנגדה להצעה, והיא נפלה בקריאה טרומית. לפני מספר שבועות הונחה ההצעה מחדש בשיתוף עם חברי הכנסת פינס-פז ורן כהן. לפוסט מרכזי בבלוג של שוקי גלילי בעניין סגירת המרפאה של רופאים לזכויות אדם. הצעה לסדר-היום מבצע מעצר פליטים […]

הערב התקבלה בקריאה ראשונה (20 בעד, 4 מתנגדים, נמנע יחיד) הצעת חוק להחזרת שלטי הפרסומת בנתיבי איילון

03.03.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

דב: "זו הצעה רעה מבחינת הבטיחות בדרכים, רעה מבחינה סביבתית ורעה מבחינה חברתית" הערב התקבלה בקריאה ראשונה (20 בעד, 4 מתנגדים, נמנע יחיד) הצעת חוק להחזרת שלטי הפרסומת בנתיבי איילון (הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון מס' 5) (שילוט חוצות), התשס"ח-2008, כ' 206). דב התנגד לחוק ואמר: "מדובר בהצעה רעה מבחינת הבטיחות בדרכים, רעה מבחינה סביבתית ורעה […]

דב המתנגד היחיד להצעת חוק המתירה הרג של פורצי בתים

הכנסת אישרה הערב בקריאה ראשונה ברוב של 28 נגד 1 (דב מתנגד יחיד) הצעת חוק על פיה לא יישא אדם באחריות פלילית לכל מעשה שעשה כדי להדוף מי שפורץ או נכנס לבית מגוריו בכוונה לבצע עבירה (הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 99) (הגנה עצמית), התשס"ח-2008, כ' 208/17). דב: "העברת החוק היא מכה קשה לעקרונות של […]

התקבל בקריאה טרומית: שמים סוף לאפליה בביטוח

היום התקבלו בכנסת שתי הצעות חוק של דב ושל יעקב מרגי (ש"ס) אשר אוסרות על אפליה במתן שירותי ביטוח על רקע הלאום או מקום היישוב של מבקש הביטוח. הצעות החוק הונחו בעקבות ריבוי של תלונות ציבור לפיהן חברות הביטוח אינן מספקות ביישוביהם של הפונים שירותי ביטוח, ובכלל זה שירותי ביטוח חובה לרכב. נוהג זה של […]

מהפכה בטיפול בזיהום אוויר מתחבורה בישראל

18.02.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

התקבל בקריאה שנייה ושלישית (14 בעד, 0 מתנגדים): רשויות מקומיות מקבלות סמכויות לטיפול יעיל בזיהום אויר מתחבורה הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית תיקון מקיף לפקודת התעבורה, אותו יזם דב, שיחולל מהפכה בטיפול בזיהום אוויר מתחבורה בישראל. לראשונה בישראל, תקבלנה הרשויות המקומיות סמכויות רחבות להסדיר תחבורה בתחומן, ונקבעים מנגנונים לפעולתן בתחום. רשויות מקומיות מוסמכות בזאת להכין תכניות […]

נאומו של דב במליאה בעת העברת תיקון פקודת התעבורה

18.02.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

 להודעה לעיתונות בנושא. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אכן מדובר בשינוי מהותי, חשוב, אסטרטגי, בנושא זיהום אוויר מתחבורה בישראל. אדוני היושב-ראש, אני באמת לא מקנא ביושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת פינס, שהיה צריך להסביר לחברי הכנסת את כל המורכבות של המהלך הזה, ואכן מסגרת הזמן של 10 דקות באמת לא מספיקה. כי […]

אסור להפקיר את עובדי הקבלן – דב מנמק את הימנעותו בהצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק ממשלתית להגברת אכיפת זכויות עובדים

12.02.08 קטגוריית: חברה וכלכלה

היום הובאה בקריאה ראשונה הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008, מ/363. בהצעת החוק תמכו 16 ח"כים, דב היה נמנע יחיד.   דב: "זו לכאורה הצעת חוק ראויה, אבל אלוהים והשטן נמצאים בפרטים הקטנים. רשימת הפטורים שנותנת הצעת החוק למעסיקים בעצם שוללת מעובדים את היכולת לקבל את המגיע להם ממזמיני שירותי הקבלן. מאחורי הכותרות […]