לאורך הדרך

הישג לחד"ש במאבק על הסקרים: שמה יופיע במפורש בסקרים וייפסק השימוש בקטגוריה המכלילה והמוטעית "רשימות ערביות"

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הורה הבוקר לראשי כלי התקשורת להקפיד על ייצוג שיוויוני בסקרים של כל הרשימות המתמודדות לכנסת. הבוקר פנה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליעזר ריבלין, לראשי מערכות כלי התקשורת בדרישה "להקפיד על כך שכאשר ניתן פירוט לגבי תוצאות הסקרים לגבי הרשימות השונות, יפורטו הנתונים לגבי הרשימות כולן". השופט ריבלין מתייחס במכתבו לנוהג […]

משרד הפנים מוציא ממעגל התעסוקה אלפי פליטים אפריקאים השוהים בישראל

דב בפניה דחופה לראש הממשלה: "בחודשים שנותרו לממשלתך, ישנה עדיין אפשרות להסדיר את שהייתם של הפליטים בישראל באופן שיאפשר להם קיום בכבוד, תוך הגנה על זכותם למקלט מפני הסכנות האיומות שנשקפות להם בארצות מוצאם." ב-25 בנובמבר יצאה ממשרד הפנים הוראה להגלות מאילת כאלפיים מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה, וכן הוחלט על איסור גורף על העסקתם של […]

דב: מדינת ישראל מפסידה מאות מיליוני ש"ח בגלל היעדר אכיפת החוק כנגד מזהמי ים

19.10.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

דב קרא לשר להגנת הסביבה להשתמש במנגנוני החוק, ולגבות היטלי הזרמה לים מהתעשייה המזרימה לים שפכים באישור. בעקבות "דו"ח מצב הים 2008" של עמותת "צלול" פנה דב לשר להגנת הסביבה בבקשה לפעול לגביית "היטל הזרמה" מהמפעלים המקבלים אישור הזרמה לים מהוועדה הבין משרדית למתן היתרי הזרמה לים. על-פי הדו"ח, המדינה אינה מיישמת את סעיף 9 א' […]

רפורמה ירוקה ברכב

21.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

20 לנובמבר 2006 כט בחשון תשס"ז לכבוד: שר האוצר מר אברהם הרשזון הנידון: הטמעת המדד הירוק ברפורמת הרכב בימים אלה אתה שוקל את עמדתך ביחס לרפורמת העלאת שווי השימוש ברכב. מצאתי לנכון לפנות אליך בעניין זה כיוון שרפורמה שכזו יכולה להביא עימה השלכות סביבתיות חיוביות. השלכות אלה אינן אוטומטיות, הן תלויות בהכללה אמיתית של המדד […]

אי העמדתם לדין של שוטרים עברייני תנועה והתנהגות שוטרים כלפי אזרחים

08.11.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

הצעה לסדר היו: המידע בדבר אי העמדתם לדין של שוטרים המבצעים עבירות תנועה והתנהגות שוטרים כלפי אזרחים היו"ר מגלי והבה: אנחנו עוברים להצעות לסדר אחרות. אלה שתי הצעות, מס' 1115 ו-1113. שני המציעים יציגו אותן, ואחר כך תהיה הצבעה. הראשון – חבר הכנסת דב חנין, ההצעה לסדר- המידע בדבר אי העמדתם לדין של שוטרים המבצעים […]

ח"כ חנין: לעצור במדרון שמוביל לחורבן הדמוקרטיה

הודעה לעיתונות ח"כ חנין: לעצור במדרון שמוביל לחורבן הדמוקרטיה ח"כ דב חנין (חד"ש) הביע בדיון וועדת הכנסת היום התנגדות חריפה להצעת החוק של אסתרינה טרטמן (ישראל ביתנו) המאפשרת לרב בכנסת לגרש ממנה ח"כים על בסיס עמדותיהם הפוליטיות. ח"כ חנין אמר "התנגדותי נבעה משני טעמים. הטעם האחד- ההצעה גזענית במהותה, למרות שהיא איננה מזכירה ערבים בנוסחה […]