לאורך הדרך

אושרה בקריאה ראשונה: הצעת חוק הבטחת מזונות גם לאישה שביקרה בחו"ל

09.11.11 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב: "יציאה מישראל אינה מעידה בהכרח על עושר. חשוב להרחיב חובת הביטוח הלאומי להבטחת זכויות נשים וילדים למזונות"

הצעת חוק איסור פרסום שירותי זנות עברה בקריאה ראשונה

14.02.11 קטגוריית: כללי

הצעת החוק תאסור פרסום של שירותי זנות ותחמיר את הענישה הקבועה בחוק. דב: "פרסום לגבי שירותי זנות הוא חוליה משמעותית בתעשיית הזנות. הפרסום מעודד את הצריכה, את הביקוש לשירותים כאלה ועושה אותם לנגישים יותר לציבור, ובכך גם תורם להגדלת מספר העוסקות והעוסקים בזנות ולהחמרת הפגיעה בהם"

דב נואם בכנסת על חוק הנכבה

22.03.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

"תחת החוק הזה שר האוצר יהיה הצנזור הראשי, ויוכל להכיל עונש קולקטיבי על ציבור שלם על בסיס קריטריונים פוליטיים"

דב נואם בקריאה ראשונה של תיקון לחוק התכנון והבנייה

04.03.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

"אני מתפלא על הבהילות שאחזה ביוזמים. הרי עומדת בפני הכנסת הצעת חוק ענקית. אסור לבצע מחטפים לפני החוק הזה"